http://www.fridericia.dk
 
   
Bybillede
       
Fridericia
           Cookies accept ved brug

   fridericia.dk  Bybillede.Fridericia fra den Nordre Side.
Kobberstik af J. Haas efter forlæg af H. H. Eegberg. 15 x 25 cm. Prospekt af Fridericia fra Prins Jørgens bastion. Til venstre Trinitatis Kirke, Hospitalet og Reformert Kirke. Til højre Skt. Michaels Kirke, det gamle rådhus og pladsen ved hovedvagten. I baggrunden Lillebælt og Fyn.
Dette billede er dateret 1768 og trykt på bagsiden af noget der ligner et gammelt søkort.

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 Fridericia fra den söndre Side.
Kobberstik af J. Haas efter forlæg af H. H. Eggeberg. 16 x 29 cm. Prospekt af Fridericia fra den söndre Side. Til venstre ses Fridericias gamle Rådhus og Sankt Michaels Kirke, til højre Reformerte Kirke, Hospitalet og Trinitatis Kirke.
 Kort over byen og fæstning Frideriksodde.
Kobberstik af D. Lapointe efter forlæg af Erik Dahlberg. 27 x 34 cm. I det 17. århundredes første halvdel arbejdede kongemagten med planer om at anlægge en by og fæstning ved Lillebælt. Hen mod århundredets midte skete der noget for alvor: Efter forhandling i Rigsrådet udstedte Kong Frederik den Tredie i december måned 1650 omfattende privilegier til købstaden - på det tidspunkt var der ikke opført et eneste hus. I de følgende år anvendte statsmagten både pisk og gulerod i forsøget på at få nybyggere til byen samtidig med at store fortifikationsarbejder blev påbegyndt. Frederiksodde var i kraftig vækst da den svenske hær i 1657 under anførsel af Carl Gustav Wrangel angreb, indtog og plyndrede byen.
 

Mere information om byens oprindelse findes i bogen:
Fuldstændig beskrivelse af stapel staden Fridericia.
Skrevet af forfatteren: J. N. Wilse og udgivet i København 1767.
 

Do you have suggestions for improvements or find any errors in this website!
Please open and send them with: Suggestion / Error Report.

Copyright © 1998 - 2024 Alle rettigheder forbeholdes.
Sidst opdateret:   02-10-2021  17:10